Amelia Andersdotter till Bryssel
 

Denna webbplats uppdateras inte längre,
se aktuell hemsida på ameliaandersdotter.eu

Text: Aa Aa Aa Skriv ut

Min politik

Se här om du vill läsa mitt valprogram inför de kommande fem åren i parlamentet.

Balanserad upphovsrätt

Upphovsrätten fungerar idag dåligt. Den lag som finns är svår att se till att den efterlevs, även med oproportionerliga och hårda lagar som IPRED. När vi står inför ett systemskifte, när konsumtion och produktion av kunskap och information har blivit nästan samma sak, krävs förändrade lagar. Jag tror på en balanserad upphovsrätt som tillvaratar samhällets intresse av kunskapsspridning och rimliga lagar, och upphovspersoners rätt att bli erkända för sina verk och inte få dem kommersiellt exploaterade. Läs mer »

Integritet

Samtidigt som EU-samarbetet fördjupas och utvidgas, krävs att man har perspektiv på åtgärderna man genomför. Att arbeta aktivt med transnationell brottslighet och terrorism ska inte förringas, men de åtgärder man genomför måste vara proportionerliga. Medborgarnas rätt till privatliv och en egen sfär får inte kränkas. I arbetet med flyktingar och människor som invandrar till Europa måste arbetet också bli mer proportionerligt. Deras rättigheter, privatliv och integritet, får inte kränkas bara för att vi inte ids integrera dem eller neka dem inträde på ett vettigt sätt. Läs mer »

Öppenhet och transparens

EU dras med problemet att det ses som en sluten koloss. Det är svårt för medborgarna att få insyn i arbetet. Men i EU:s regelverk står det att dess arbete ska präglas av både öppenhet och transparens. Problemet uppstår istället i institutionernas interna policy-dokument. Därför krävs under de kommande fem åren ett gediget arbete för att Europaparlamentet även i praktiken ska uppfylla regelverkets krav. Förändrade policy-dokument, och öppenhet som regel. Det behövs i EU! Läs mer »

Inga mjukvarupatent

Mjukvarupatent hindrar utveckling och innovation genom att i många fall låsa fast bra, uppenbara program i en patentjurists portfölj. De är redan idag otillåtna i det europeiska patentsamarbetet. Men på grund av juridiska teknikaliteter har man ändå nästan kringgått de befintliga reglerna. Nästa mandatperiod kan det bli aktuellt med ett nytt mjukvarupatentdirektiv i EU. Då kommer det krävas fortsatt motstånd. Läs mer »

Tillgång till läkemedel

Läkemedelsindustrin är en global gigant. Olyckligtvis går deras höga vinster och listiga patentförfaranden ofta ut över de som bäst behöver sjukvården, i Europa och inte minst i tredje världen. I Europa betalar nästan alla stater mängder med pengar till läkemedelsindustrin varje år, genom subventioner på receptbelagd medicin. I tredje världen är det svårt att över huvud taget få tag på medicin, och bland annat europeiska tullbestämmelser försvårar ytterligare en redan knapp import. Det behöver det bli en ändring på! Läs mer »

Texter

  • Problematisering av immaterialrätten
  • Upphovsrätten och undantagen 2009-2014
  • Läkemedelspatenten och den inre marknaden 2009-2014
  • Läkemedelspatenten och tullarna
  • Medlemskapet i unionen, en granskning