Amelia Andersdotter till Bryssel
 

Denna webbplats uppdateras inte längre,
se aktuell hemsida på ameliaandersdotter.eu

Text: Aa Aa Aa Skriv ut

Piratpartiet tar en plats i Europaparlamentet hösten 2009. Från och med i år har svenska folket klart markerat att de är för ett fritt och öppet samhälle även på internet, och att kunskap och information är någonting som i de flesta fall ska behandlas med öppenhet och tillgänglighet (innovation och kultur) och i andra fall med restriktion (uppgifter om vårt privatliv).

Nu börjar de riktiga striderna. Från Piratpartiet måste vi förvalta medborgarnas förtroende, men för att göra det behöver vi folkets hjälp. Det är nu vi alla samlas för att skydda vårt samhälle som vi känner till det, och vi måste alla ha som målsättning att hjälpa Christian Engström göra det mesta möjliga av det inflytande han kan få i Bryssel.

Min ambition är att kontinuerligt finna vägar för alla att hjälpa till, i den utsträckning de kan och på det sätt de trivs bäst med.

Dessutom hoppas jag att alla medlemmar i partiet och alla väljare kommer att lägga sig i de ideologiska debatter vi kommer ha i höst. Vilket kunskapssamhälle vill vi ha? Hur ska vi uppnå det? Vilka strider är viktiga och i vilken utsträckning (läs: genom vilka frågor) ska vi jobba för att uppnå våra mål?

- - -

Nedan följer en redogörelse för Piratpartiets ideologiska hållning.

Balanserad upphovsrätt

Vårt kulturarv är idag uppslukat av upphovsrätter som försvårar byggandet av en gemensam kulturell bas. Samtidigt är förutsättningarna för världens hittills mest integrerade kultur och samarbete bättre än någonsin efter internets intåg i vardagen. Vi behöver ta tillvara på detta kraftfulla verktyg och anpassa lagstiftningen efter vårt naturliga behov av att utöka våra kulturella referensramar.

Integritet

Idag saknas en balans mellan vårt behov av att vara säkra i samhället och vårt behov av att vara privata individer. Aktivt arbete mot brottslighet och terrorism ska inte förringas, men åtgärderna måste vara proportionerliga. Medborgarnas rätt till privatliv får inte kränkas. EU behöver gå först i kampen för en välavvägd balans mellan säkerhet och privatliv.

Öppenhet och transparens

EU har en i grunden positiv inställning till transparens och öppenhet, men konservativa krafter i medlemsländernas regeringar och parlament gör att EU ändå blir ett slutet system med en massa konfidentiella handlingar. Därför bör Europaparlamentet gå i bräschen för en ökad transparens där offentliggörande av dokument blir huvudregeln.

Inga mjukvarupatent

Mjukvarupatent har sedan början av 1980-talet varit en allvarlig fråga i datorbranschen. Patenten inskränker på fritidsprogrammerares och mindre företags möjligheter att skapa egna lösningar i sin affärsverksamhet. EU behöver sätta ned foten och säga nej till mjukvarupatent för att skydda hobby-programmerare och små och medelstora företag.

Tillgång till läkemedel

Läkemedelspatent försvårar tillgång till billig och bra medicin till u-länder. Dessutom kostar patentavgifterna enorma summor pengar för samtliga europeiska välfärdsstater. För en balanserad och tillgänglig läkemedelsmarknad måste läkemedelspatenten bort, och de stora läkemedelstillverkarna ge vika för fri konkurrens.